02:32 PM 02/06/2023  | 

Chùa Giác Hoàng xưa tọa lạc ở phường Đoan Hòa phía trong cửa Đông Nam Kinh thành Huế. Nay là 23 Tống Duy Tân, phường Thuận Thành, thành phố Huế. Mùa xuân, tháng 2 năm 1839 vua Minh Mệnh cho dựng chùa Giác Hoàng (nguyên là tiềm để nơi ở của vua khi còn là hoàng tử). Dưới triều vua Thiệu Trị, chùa được xếp hạng thứ 17 trong số 20 thắng cảnh nổi tiếng của đất Thần kinh.