11:37 AM 22/06/2023  | 

Tết Đoan ngọ hay còn gọi là Tết Đoan dương được diễn ra vào ngày mồng 5 tháng 5 âm lịch hàng năm tại một số nước Á Đông. Đây không những là tết truyền thống trong sinh hoạt văn hóa của người Việt Nam mà còn là một trong những lễ chính thức của Nhà Nguyễn. Nghi thức tết Đoan ngọ của triều đình nhà Nguyễn được ghi chép đầy đủ trong nguồn sử liệu Châu bản triều Nguyễn. Vào dịp lễ này, nhà vua thiết đặt nghi lễ đại triều ở điện Thái Hòa, hoàng thân và bách quan đứng chầu ở ban ngoài sân điện, dâng biểu chúc mừng, sau đó nhà vua ban yến tiệc và thưởng. Các quan địa phương theo ban đứng chầu và lạy mừng ở hành cung tại mỗi tỉnh.