03:38 PM 11/03/2024  | 

Đình Thương Bạc tọa lạc bên bờ Bắc sông Hương, ngoài cổng Thượng Tứ trên đường Trần Hưng Đạo, thành phố Huế. Đình Thương Bạc là biểu tượng kỷ niệm cho một cơ quan ngoại giao thời nhà Nguyễn. Ngôi đình với kiến trúc thanh nhã, hài hòa đã trở thành một điểm nhấn trong hệ thống khuôn viên bên bờ bắc sông Hương.