03:55 PM 08/02/2023  | 

Ngày mồng 2 tháng 5 năm Nhâm Tuất (01/6/1802), Nguyễn triều ban hành niên hiệu Gia Long, chính thức mở ra một triều đại mới. Để tỏ lòng tôn kính ngày đầu tiên Thế tổ Cao Hoàng đế khai sáng ra sự nghiệp lớn lao để lại cho muôn đời sau. Năm 1919, Hoàng đế Khải Định đã lấy ngày mồng 2 tháng 5 hằng năm làm ngày quốc khánh của nước Đại Nam, gọi là Hưng quốc Khánh niệm. Châu bản triều Nguyễn ghi chép nghi thức những buổi lễ Hưng quốc Khánh niệm được duy trì từ năm 1919 thời Hoàng đế Khải Định cho đến thời Hoàng đế Bảo Đại (1945).