09:08 AM 09/03/2023  | 

Cuộc sống của một công chúa con vua khác xa với những gì mà chúng ta vẫn luôn mường tượng. Một số văn bản hành chính triều Nguyễn còn lưu lại đến nay hé lộ cho hậu thế về cuộc đời và phẩm chất của họ.