05:47 PM 20/06/2023  | 

Du nhập vào Việt Nam cùng với quá trình xâm chiếm của thực dân Pháp, báo chí là công cụ tuyên truyền của chính quyền thuộc địa hay phương tiện đấu tranh của dân tộc bị áp bức? Nghề báo và những hoạt động liên quan đã phát triển như thế nào trong những năm cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Đón xem triển lãm 3D "Báo chí ở Việt Nam trước năm 1945" để tìm hiểu thêm về hoạt động báo chí thời kỳ này qua những tài liệu lưu trữ độc đáo, thú vị.