Hấp dẫn truyền thống học hành

 03:11 PM 10/09/2021
Trung tâm Lưu trữ quốc gia I và Trung tâm Lưu trữ quốc gia IV (Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước) vừa mang đến cái nhìn rõ nét hơn về việc học hành, thi cử… dưới thời Nguyễn (1802 - 1945) qua triển lãm 3D trực tuyến “Giáo dục triều Nguyễn - Vang vọng còn lại”.

Triển lãm 3D trực tuyến "Giáo dục triều Nguyễn – Vang vọng còn lại"

 03:21 PM 09/09/2021

Nhiều tư liệu quý trong triển lãm 3D “Giáo dục triều Nguyễn - vang vọng còn lại”

 03:13 PM 05/09/2021

Triển lãm 3D tài liệu lưu trữ 'Giáo dục triều Nguyễn – vang vọng còn lại'

 03:16 PM 04/09/2021

Khám phá nền giáo dục của Việt Nam dưới thời thuộc địa

 01:51 PM 23/11/2020

Hà Nội gặp mặt các nghệ nhân, những người làm di sản

 09:46 AM 23/11/2020

Triển lãm trực tuyến hơn 1.000 sách kỷ niệm 75 năm Quốc khánh 2-9

 08:40 AM 03/09/2020

Lễ khai giảng năm học 2020-2021 tổ chức trên cả nước vào sáng 5/9

 09:45 PM 26/08/2020

Khánh thành Đền tưởng niệm và lễ rước long vị Vua Hàm Nghi

 08:53 PM 15/07/2020

Chủ động, hiện thực hóa mục tiêu phát triển văn hóa đọc

 08:48 PM 13/07/2020