Sáng 13/9, tại trụ sở Trung tâm Lưu trữ quốc gia I đã diễn ra Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.
Để đảm bảo tài sản được đưa ra đấu giá theo quy định tại Điều 56, Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016. Trung tâm Lưu trữ quốc gia I thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, nội dung cụ thể như sau:
Triển lãm gồm 3 chủ đề: trang phục hoàng gia; trang phục quan lại, binh lính; trang phục tân khoa.
Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I - Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, tổ chức triển lãm “Thuật trị quốc của Hoàng đế Minh Mạng qua Di sản Tư liệu Châu bản triều Nguyễn” tại vườn Thiệu Phương - Hoàng cung Huế...
Đã gần 80 năm trôi qua, cụm công trình thuộc Khu học xá Đông Dương (nay thuộc khuôn viên Đại học Bách khoa Hà Nội) đã bắt đầu xuống cấp, bị biến dạng...
Dưới triều Nguyễn, lệ cung tiến phẩm vật địa phương rất được coi trọng. Với quan niệm vào dịp lễ tiết, dành những của ngon vật lạ để dâng lên bề trên...
Thời kỳ này, xứ Bắc Kỳ có 23 tỉnh và 3 Đạo quan binh. Nền hành chính trong xứ đã được tổ chức tương đối hoàn thiện, học chính và tư pháp được củng cố,...
“Thành Hà Nội, ngày 22/11. Anh trai yêu quý của em, em đã kiệt sức vì mệt mỏi rồi..” - Francis Garnier
Tổ chức bộ máy là công việc đầu tiên mà mỗi chính quyền phải thực hiện để hiện thực hoá sự quản lí của mình đối với vùng đất, quốc gia mà chính quyền...
Đã hơn 160 năm trôi qua kể từ khi nhân dân Đồng Tháp cùng nhân dân Nam Kì đứng lên tổ chức cuộc kháng chiến chống lại sự xâm lược và đô hộ của thực...
Công trình “Cải lương hương chính qua tư liệu và tài liệu lưu trữ” (NXB Thông tin và Truyền thông, 2018), do Trung tâm Lưu trữ quốc gia I, Cục Văn thư...