03:29 PM 17/07/2019  | 

Theo Quyết định số 164/QĐ-VTLTNN ngày 28 tháng 10 năm 2015 của Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, một trong những nhiệm vụ của Trung tâm Lưu trữ quốc gia I là: “Thực hiện các dịch vụ công và dịch vụ lưu trữ theo quy định pháp luật và quy định của Cục trưởng”.

Là một trong những lưu trữ lịch sử lớn, trải qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển, hiện nay Trung tâm có nhiều điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ này, đó là: đội ngũ viên chức chuyên môn được đào tạo hệ thống, có kinh nghiệm thực tiễn, đủ khả năng xử lý tốt các yêu cầu nghiệp vụ của công tác lưu trữ, trụ sở của Trung tâm (gồm toà nhà Kho bảo quản tài liệu và toà nhà hành chính - kỹ thuật) được xây dựng theo tiêu chuẩn hiện đại... Vì vậy, trong lĩnh vực hoạt động dịch vụ lưu trữ, Trung tâm I tự hào là đối tác tin cậy đối với nhiều cơ quan, tổ chức trong cả nước.

  1. Thực hiện các dịch vụ lưu trữ bao gồm:

- Dịch vụ chỉnh lý các loại hình tài liệu: tài liệu lưu trữ hành chính, tài liệu lưu trữ chuyên ngành, tài liệu khoa học kỹ thuật...

- Cung cấp dịch vụ bảo quản tài liệu như: cho thuê kho bảo quản quản tài liệu, tu bổ chế tài liệu bị hư hỏng hoặc có nguy cơ bị hư hỏng; khử trùng, khử axít và vệ sinh tài liệu;

- Số hóa tài liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu và chuyển giao công nghệ các phần mềm quản lý và tra tìm tài liệu lưu trữ cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;

- Thực hiện dịch vụ khảo sát, tra tìm, lập danh mục tài liệu cho các cơ quan. tổ chức và địa phương;

- Tư vấn các vấn đề có liên quan trong hoạt động lưu trữ;

- Cung cấp dịch vụ cho thuê các phòng hội trường trong cơ quan để tổ chức hội nghị, hội thảo...

- Cung cấp các thiết bị chuyên dụng trong công tác bảo quản tài liệu như: bìa hồ sơ, hộp cặp, giá bảo quản tài liệu…

  1. Các đối tác tiêu biểu:

- Kho Bạc Nhà nước Hà Nội

- Kho bạc nhà nước Cần Thơ

- Kho bạc nhà nước Long An

- Kho bạc Nhà nước Tiền Giang

- Kho bạc Nhà nước Yên Bái

- Tổng công ty Tài Chính Dầu khí Việt Nam

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam

- Văn phòng Chủ tịch nước

- Ban Tôn giáo Chính phủ

- Tổng Cục Thi hành án Dân sự

- Sở Kế hoạch và Đầu tư Hưng Yên

- Tổng công ty Viễn thông Mobiphone

- Trung tâm Lưu ký chứng khoán

Một số hình ảnh về hoạt động dịch vụ của Trung tâm Lưu trữ quốc gia I:

trangchu_dichvu_1

Viên chức Trung tâm thực hiện tu bổ tài liệu

trangchu_dichvu_2

Viên chức Trung tâm thực hiện khử trùng tài liệu bằng phương pháp gây ngạt, sử dụng khí Ni tơ

trangchu_dichvu_3

Tài liệu của một cơ quan ký gửi bảo quản tại kho Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

trangchu_dichvu_4

trangchu_dichvu_5

trangchu_dichvu_6

trangchu_dichvu_7

Các hội trường của Trung tâm

Trung tâm Lưu trữ quốc gia I