12:00 AM 21/01/2019  | 

Chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Trung tâm Lưu trữ quốc gia I đã tổ chức một cuộc Triển lãm tài liệu lưu trữ với chủ đề "Quy hoạch đô thị và địa giới hành chính Hà Nội giai đoạn 1873 - 1954". Tài liệu trưng bày tại Triển lãm gồm 68 bản đồ và một số tài liệu dạng văn bản về quy hoạch đô thị và địa giới hành chính ở Hà Nội từ 1873 - 1954. Đây là những sử liệu quan trọng đối với người làm công tác nghiên cứu về lịch sử Hà Nội. Đặc biệt trong số đó có một số tài liệu lưu trữ gốc và một số tài liệu lần đầu tiên được công bố rộng rãi. Tài liệu trưng bày...

Tác giả : Hà Văn Huề, Đỗ Hoàng Anh
Năm xuất bản :
Nhà xuất bản : NXB Trung tâm Lưu trữ quốc gia I

Chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, Trung tâm Lưu trữ quốc gia I đã tổ chức một cuộc Triển lãm tài liệu lưu trữ với chủ đề “Quy hoạch đô thị và địa giới hành chính Hà Nội giai đoạn 1873 – 1954”. Tài liệu trưng bày tại Triển lãm gồm 68 bản đồ và một số tài liệu dạng văn bản về quy hoạch đô thị và địa giới hành chính ở Hà Nội từ 1873 – 1954. Đây là những sử liệu quan trọng đối với người làm công tác nghiên cứu về lịch sử Hà Nội. Đặc biệt trong số đó có một số tài liệu lưu trữ gốc và một số tài liệu lần đầu tiên được công bố rộng rãi. 

Tài liệu trưng bày tại Triển lãm được sắp xếp thành 4 phần tương ứng với các giai đoạn quy hoạch và mở rộng địa giới hành chính Hà Nội:

Phần 1: Giai đoạn 1873 – 1895

Phần 2: Giai đoạn 1895 – 1928

Phần 3: Giai đoạn 1928 – 1945

Phần 4: Giai đoạn 1945 – 1954

Trung tâm Lưu trữ quốc gia I hy vọng cuộc Triển lãm được phản ánh trong cuốn catalague này sẽ cung cấp được nhiều thông tin quý giá cho những người nghiên cứu lịch sử Hà Nội.

Tệp đính kèm : Ha-Noi-Quy-hoach1.pdf