09:00 AM 25/06/2021  | 

Hà Thành binh biến - Cuộc nổi dậy trong lòng địch của binh lính người Việt đã làm chấn động dư luận và giới chức Pháp ra sao vào năm 1908? Chúng ta cùng tìm hiểu qua các trang tư liệu gốc của chính quyền Pháp thời kì đó!